E’lonlar

“Еlektrtarmoqqurilish” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан

ташқари умумий йиғилишини ўтказиш бўйича акциядорларга

Хабарнома

 

АКЦИЯДОРЛАР ДИҚҚАТИГА!

Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилишини утказиш тугрисида Корпоратив ахборот ягона порталида (www.openinfo.uz), Тошкент РФБ расмий сайти, жамиятнинг расмий веб- сайтида,оммавий ахборот воситаларида эълон килинадиган хабар матни «Elektrtarmoqqurilish» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИ ДИККАТИГА!

«Elektrtarmoqqurilish» ”акциядорлик жамияти акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилишини утказади

КУН ТАРТИБИ:

  1. Санок комиссияси сони ва таркибини тасдиклаш.
  2. Акциядорларнинг навбатдан ташкари йигилиш регламентини тасдиклаш.
  3. Жамият ижроия органи томонидан'жамиятни молиявий согломлаштириш буйича ишлаб чиккан ЙУЛ ХАРИТАсини тасдиклаш.
  4. Жамиятга тегишли 48-сонли мехколонна бино-иншоотларини туликлигича мустакил бахоловчи ташкилот Smart Expert GroupМЧЖ томонидан бахоланган 39 698 760 144,98 сумга E-auksionэлектрон савдосига чикариш.
  5. Жамиятга тегишли 48-сонли мехколонна бино-иншоотларини кисман, мустакил бахоловчи ташкилот Smart Expert GroupМЧЖ томонидан бахоланган кийматидан Литер 0006Е (Омборхона 787,8 м2, 3 500 207 558,54 сум), Литер 0005Д (Цех 932,44 м2, 4 142 845 310,85 сум), Литер 00130 (Савдо дукони 281,52 м2, 1 250 797 704,85 сум), Литер 0013о (савдо дукони 89,85 м2, 399 204 936,70 сум) ва Литер 0018 (Омборхона 81,55 м2, 0 сум) айириб колган кисмини E-auksionэлектрон савдосига чикариш.

    Йигилиш 2022 йил 25 ноябр куни соат 11-00 да Тошкент шахри Глинка кучаси 19 уйда утказилади.

       Йигилишда катнашиш хукукига эга булган акциядорлар руйхати 2022 йил 21 ноябрь холатига кура тузилади.

       Йигилиш катнашчиларини руйхатга олиш 2022 йил 25 ноябр куни соат 10-00 да бошланиб соат 11-00 гача давом этади.

    Акциядорларнинг навбатдан ташкариумумий йигилиш катнашчиларининг паспорта, акциядорлар вакилларининг урнатилган тартибда расмийлаштирилган ишончномалар билан келишлари суралади.

Қўшимча маълумот олиш учун қуйидаги манзилга мурожаат қилиниши мумкин: Тошкент шаҳар, Глинка кўчаси 19-уй “Еlektrtarmoqqurilish” АЖ электрон почта манзили: www. etq.кancelyariya@mail.ru, Тел: 71-230-10-36